Dầm console là gì?

Trong lĩnh vực xây dựng hiện nay, ở các công trình đều phải thiết kế dầm. Tùy thuộc vào tính chất, công dụng hay vật liệu sẽ có các loại dầm khác nhau. Với dầm đỡ nói chung hay nói riêng dầm console là gì sẽ được Giaxaynha giải thích …

Read More »